Stokes Memorial,, Limerick, Ireland, 2009
Stokes Memorial,, Limerick, Ireland, 2009